SUNDSVALLS MUSEUM
 
Sundsvall  31 X 1961
 
Herr Pierre Lundholm
Galleri Pierre
Nybrogatan 1
Stockholm Ö
 
 
 
Broder,
 
Vi behöver dubletter av några blad enligt bifogad lista. Huvudanledningen till att jag skriver är mellertid e annan.
 
För någon tid sedan hade vi i Sundsvalls Museum en utställning FOTOGRAFIK av Ture Sjölander. Konstnären är så begåvad och hans konstart så annorlunda att jag vill rekomendera Dig att ta en titt på honom och hans arbeten.
Jag bifogar katalogblad, fotografier och klipp  ( ur  INDUSTRIA nr 1, 1961 ).
Av Stockholms-kritikerna torde Ulf Hård af Segerstad eljest vara den enda som känner till Ture Sjölander. Fotografier och klipp önskas i retur.
 
Det är tyvärr alltför sällan jag har anledning att lägga goda ord för någon av våra debuterande utställare, men den här tror jag faktiskt är något att hoppas på. Det skulle bli ett alltför lång brev om jag försökte beskriva hur Ture Sjölander arbetar, men hoppas han får besöka Dig och själv förklara. Jag ber att få höra av Dig angående detta.
 
Om det skulle vara så att Du inte har plats för Sjölander i Ditt eget utställningsprogram ber jag Dig rekomendera honom till någon annan lokal som är bra.
Han är värd det.
 
 
Med hälsningar
    vännen
 
 
Ingemar Tunander
Intendent Sundsvalls Museum
 
Bilaga: 6 fotografier
               1 klipp
               4 ex kataloger ( Picasso och Sjölander )
               1 st beställningslista för grafik (Picasso)
 
 
KATALOG  TEXT

Öyvind Fahlström about Ture Sjölander 

 1961

 

"The border between photography and painting is no longer clear, either, and it is easy to understand why this is so. Tinguély, the creator of mobiles, started out by making a form of reliefs with moving parts, powered by a machine placed at the back of them. After a while Tinguély began to wonder why he could not equally well show the play of cog wheels and driving belts at the rear and let "machine" and "shapes" become a united whole.

Similarly, some photographers have asked themselves why the action of light on photo paper and the development baths could not become a creative process comparable with the exposure of a motif - why camera work and darkroom work could not become one.

Among those photographers we find Ture Sjölander. Among those photo graphic artists, as he calls them, who feel dissatisfied with the dialectic of the traditional photographer's relationship to his motif: when he searches for his motif, he is the sovereign master of it, choosing and rejecting it. At the very moment that he touches the trigger, he has become enslaved to the motif, without any possibility (other than in terms of light gradation) to do what a painter does - reshape, exclude, and emphasize in the motif.

He may also, like Ture Sjölander, brush, pour, draw etc. on a photo paper — possibly with a background copied on to it  with water, developing or fixing sodium thiosulphite solutions, ferrocyanide of potassium and other liquids. In that case the result is a single, once-only, art work. In this way he is able to achieve a tempered and melting colour scale of white, sepia, ochre, thunder cloud grey, verdigris, silver and possibly also certain blue and red tones.

In this area, however, it seems everything still remains to be done, but one single photographer's resources are not enough for the experiments to be conducted widely and in depth.

 

Sweden has recently

inaugurated its first studio of electronic music.

 

When will photographers and painters be given the opportunity to explore this no-mans-land between their time-honoured frontlines?

 

But can photography, in principle, be equal to painting? Is not the glossy, non-handmade character of the photo an obstacle? People have argued in a similar way about enamel work, but that technique is now recognised as totally and completely of a kind with the painted picture. If we adjust the focus of the "conventional painting concept" when we are looking at photo painting, we will perchance discover that in its singular immaterial quality it can possess new and suggestive value."

Öyvind Fahlström

Stockholm, 1961.

Translation from Swedish by Birgitta Sharpe

 
" The Medium is the Message "
-  Marshall McLuhan.
4 September 1958
 
Sundsvalls Tidning
Sweden
 
by
 
 Aje Morelius
journalist/artwriter
 
 
" Ture Sjolander fastslår, att fotografin är en egen konstart, och som kan drivas lika långt konstnärligt som vilken annan som helst konstart,  t. ex. måleriet eller skulpturen."
 
"FOTOGRAFIEN KONSTNÄRLIGT UTTRYCKSMEDEL"
" Övergår målaren en dag till att skulptera är det väl ingen som tvivlar att han ur det nya materialet kan ge uttryck för sin konstnärlighet. Men om samme man under sitt sökande efter uttryck tar kameran till hjälp och med fotografiet förkunnar sitt budskap blir många betänksamma.
Denna åsikt om konsten innebär att alla som målar eller skulpterar är konstnärer. 
Konsekvensen blir att
 det är uttrycksmedlet som är konst och inte det som uttrycks i det. "
 
 
" Jag uppfattar fotograferingen som en egen självständig konstart och tror på dess enorma utvecklingsmöjligheter i framtiden som självständig konstart."
 
 
 
 
Signatur "Morris"
 
Journalist Aje Morelius
Sundsvalls Tidning - 4 September, 1958.
 
 

 
Tonsättaren Bo Nilsson's brev från Malmberget
1961 - 1962, till 
konstnären Ture Sjolander i Stockholm.

Sista januaris martyrium
 
Bästis !
 
 
Härmed bara en bekräftelse på vårt telefonsamtal.
Jag åtar mig alltså att tillsammans med Ture Sjölander komponera en opera, som tillsvidare kallas "Rättegång i människobröst". Textförfattaren är Carl Fredrik Reuterswärd. Verket kommer att framföras antingen i Stockholm eller på kontinenten.
Ja du Ture. Så hoppas jag att du sänder mig en bunt bilder så jag kan välja ut fyra, resten returneras - och naturligtvis även de fyra, dessa måste jag emellertid få titta på för att veta hur det hela skall låta. Ideen -  som jag vid D hoppas är enastående - kommer att lyfta oss båda upp till berömmelsens himmel. Du - om du inte redan har det - får en publicitet av sällan skådad omfattning. Sänd per express, det kostar kr 1.20
En kirurg skall vi naturligtvis ha med i skådespelet, han skall förslagvis operera i mitten av salen. Även fåglar och allehanda djur skall medverka. En strip-teasedansös spotlight-belyst och illusionister. Oj, det här blir kul värre !
 
Tillgivne vännen
Bobbie Nilsson
 
PS- Just nu får jag ett brev från Fylkingen som talar om att det blir en helafton med musik av Mästaren i Juni. Dom beställer ett verk och jag erbjuder dem en opera. Saken är alltså klar ! Vårt verk ska framföras under Musikfestspelet i Juni på Moderna Museet! Detta är ju alldeles strålande!! Djävlar i Helvetet !!! Sno på med bilder!
Om Du inte tror denna uppgift så går det bra att kolla. Hambraeus, Wiggen, Velin eller Naumann.
 
 
 
 
 
 
 
 
www.newstime2009.homestead.com/
 


'I do not want to be associated with anyone or anything, anymore'
                                                                   -TURE SJOLANDER
                                                                   Me - My own Network